Εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Χαϊδαρίου προς το Πράσινο Ταμείο για

επιπλέον οικονομική ενίσχυση ύψους 130.000 ευρώ για την πυροπροστασία,
στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων
περιοχών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με περιαστικά δάση».

Μάλιστα ο Δήμος Χαϊδαρίου βρίσκεται στους πρώτους 12 Δήμους των οποίων η
επιπλέον χρηματοδότηση εγκρίθηκε, μιας και ήταν και από τους πρώτους
Δήμους που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα.

Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων,
περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών
εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των
δασικών εκτάσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζει να διεκδικεί να υπάρχει
ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας με επαρκή και έγκαιρη χρηματοδότηση
κάθε χρόνο, και να μην εξαρτάται αυτή από το «εάν και όποτε» δοθούν
κάποια επιπλέον κονδύλια που θα συμπληρώσουν τα πενιχρά ποσά που
δίνονται για τις απαιτούμενες δαπάνες.