Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την πόλη των Βριλησσίων θα συνεχιστεί μετά

την έγκριση ώριμης μελέτης του Δήμου Βριλησσίων, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, που αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Πάτημα Βριλησσίων. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει την κατασκευή ενός μεγάλου δικτύου αγωγών ομβρίων, ο δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης προχωρά την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και στα Άνω Βριλήσσια, ενώ παράλληλα προωθείται προς χρηματοδότηση επόμενη μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. «Η προστασία του δημότη αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης των Βριλησσίων προχωρά με σταθερούς ρυθμούς», τονίζει ο δήμαρχος.