Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και

Γενικός Γραμματέας του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τον Νοέμβριο του 1971, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Γεωργίας, οι κυβερνήσεις των κρατών του FAO ανακήρυξαν την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας. Από τότε πολλά έθνη έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική, σε μία ημέρα που συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Η ημέρα αυτή ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος που καλύπτει το 25% της επιφάνειας της Γης, να του κεντρίσει το ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα για τις λειτουργίες του, αλλά και για την ανάγκη προστασίας του, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση. Στην Ελλάδα που τα δάση βρίσκονται στο έλεος των φυσικών καταστροφών των καταπατητών και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των πόρων τους, η προστασία των δασών είναι επιτακτική ανάγκη. Το 15% του δασικού πλούτου της χώρας μας καταστρέφεται κάθε χρόνο από διάφορες αιτίες. Το θέμα του 2019 για τη Διεθνή Ημέρα των Δασών είναι «Δάση και Εκπαίδευση» προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη της εκπαίδευσης των παιδιών και της νεολαίας για τη σημασία της προστασίας του δάσους. Σήμερα, που περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις πόλεις και απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη φύση, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ευαισθητοποιήσουμε τα νεαρά παιδιά στην προστασία του δάσους, της φύσης και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) έχοντας κατανοήσει την εξέχουσα σημασία της μύησης της νέας γενιάς στην προστασία του δάσους και της φύσης διοργανώνει εδώ και χρόνια μαζί με σχολεία αναδασώσεις, ποτίσματα, καθαρισμούς, περιπάτους στο βουνό και στο δάσος, καθώς και σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με έμπρακτες-βιωματικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων. Σκοπός μας είναι η Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση να αποτελέσει το μέσο της ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης για την προστασία του Περιβάλλοντος από τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού από την ίδρυση του έως σήμερα καταβάλλει καθημερινά προσπάθεια για την προφύλαξη του δάσους από πυρκαγιές, για την αναδάσωση του, για τη φύλαξή του από την παράνομη υλοτομία και την παράνομη βόσκηση. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές μας, σε απόλυτη συνεργασία με τους Δήμους Μέλη μας, τους εργαζομένους και τους εθελοντές του Σ.Π.Α.Π., ώστε να συνεχίσει και το δάσος που μας περιβάλλει να αποτελεί το πλέον σταθερό οικοσύστημα του Φυσικού μας Περιβάλλοντος».