Δεν έγινε δεκτή από το Δήμαρχο η πρόταση μας να μειώσει κατά 7% τα ανταποδοτικά τέλη σε όλα τα νοικοκυριά


Η Δημοτική Αρχή «τιμωρεί» όσους ανακυκλώνουν

Η δημοτική παράταξη «+εργαζόμαστε για τη Πόλη της Καρδιάς μας» με επικεφαλής
το Νίκο Χιωτάκη, κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ Κηφισιάς στις 25/11, για τον
καθορισμό συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού, του Δημοτικού φόρου
και του συντελεστή ΤΑΠ για το 2021, πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
- Μείωση τελών σε όλα τα νοικοκυριά κατά 7%, αφού το εισόδημα των
πολιτών συρρικνώθηκε στην εποχή της Πανδημίας λόγω Covid17
τουλάχιστον κατά 10%
- Αλλαγή στη τιμολογιακή πολιτική χρέωσης των δημοτικών τελών πολιτικής
με κατεύθυνση την ανακύκλωση την εκτροπή από την υγειονομική ταφή και
εφαρμογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω»
- Εξομοίωση των τελών της Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης
- Εκπόνηση Μελέτης για την Οργάνωση και Λειτουργίας της Διαχείρισης
απορριμμάτων του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τα
Αστικά Απόβλητα
- Χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων συσκευασιών( χαρτί, μέταλλα, πλαστικά,
γιαλί).
- Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, πράσινων φυτικών υπολειμμάτων
- Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» για τη χωριστή συλλογή ογκωδών,
μπάζων, ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων, κλπ
- Δημιουργία Διαπαραταξιακής Ομάδας task force για τη βελτίωση της
καθαριότητας
Οι αριθμοί στην υπηρεσία Καθαριότητας ευημερού
αλλά η πόλη δεν καθαρίζει.

Οι προτάσεις της δημοτικής παράταξης «+εργαζόμαστε για τη Πόλη της Καρδιάς
μας» είναι απόλυτα ρεαλιστικές και εδράζονται στη νέα νομοθεσία για την
ανακύκλωση και το περιβάλλον.
Οι προτάσεις μας βλέπουν στο μελλον. Η δημοτικά αρχή βλεπει το ανταποδοτικά
τέλη λογιστικα, σταθερα προσανατολισμένη στο παρελθόν, ατυχώς για το Δήμο
μας.
Ο Δήμος έχει τα έσοδα για να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη.

Επισημάναμε με στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης ότι ο Δήμος μπορεί να
μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη, αφού το 2021 θα αυξηθούν τα έσοδα του από τα
αυξημένα τέλη και φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν τα νοικοκυριά σε όλο το
Δήμο Κηφισιάς, αφού δήλωσαν πρόσφατα 500.000 περίπου επιπλέον τετραγωνικά
μέτρα, για τα οποία θα πληρώνουν πλέον φόρο και τέλη.

Η αύξηση των εσόδων του Δήμου από τα επιπλέον τετραγωνικά που δηλώθηκαν,
(αφού πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα των τετραγωνικών των σπιτιών μας κι
όχι των απορριμμάτων που παράγουμε), ισοσκελίζει τις «τσιγκούνικες» μειώσεις
της Δημοτικής αρχής διατηρώντας έτσι στα ίδια επίπεδα τα οικονομικά του Δήμου
παρά την απώλεια του εισοδήματος των πολιτών λόγω υγειονομικής και
οικονομικής κρίσης.
Πήραν πίσω την πρότασή τους για επιπλέον αύξηση τελών
Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής όπως παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
ήταν βελτιωμένη μετά τη διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις, αφού απέσυρε
τις αυξήσεις τελών που είχε σχεδιάσει για τις περισσότερες περιοχές του Δήμου.
Τελικά η παράταξη του Δημάρχου και οι παρατάξεις που συνδιοικούν, ψήφισαν τη
διατήρηση των τελών στο ίδιο επίπεδο για τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών
της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, τα οποία όμως θα πληρώσουν περισσότερα
με τα νέα τους τετραγωνικά για το 2021. Μείωση τελικά κι αυτή οριακή, θα έχουν
μόνο σε μικρές συνοικίες στη Κάτω Κηφισιά και στη Νέα Ερυθραία και συνολικά
στην Εκάλη.