Ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας στην ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η άμεση προτεραιότητα μας μέσα από ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει

ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες. Στο σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο θα πρέπει να υπάρξει η χρηματοδότηση για την απαιτούμενη κάλυψη των βασικών αναγκών αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή των ιδρυμάτων αλλά κι η προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών για την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Το ελληνικό πανεπιστήμιο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας θα πρέπει να είναι ένα βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η μετεξέλιξη στην πανεπιστημιακή και την εφαρμοσμένη εκπαίδευση θα προκύψει μόνο μέσα από μια αναδιάρθρωση που θα φτάνει μέχρι και τα επιμελητήρια τα οποία θα πραγματεύονται σύγχρονα επαγγελματικά δικαιώματα για όλους. Ένα τέτοιο σύστημα θα αμβλύνει τις αντιθέσεις και θα δημιουργήσει τους βασικούς πυλώνες στην οικονομία που πρέπει να δομήσουμε. Πριν εξετάσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα πρέπει να κατοχυρώσουμε το πλαίσιο που θα διασφαλίζει ένα δημόσιο, σύγχρονο κι ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο

Συγκεκριμένα θα πρέπει:

✓ Να υπάρξουν ενιαίοι όροι και κανόνες λειτουργίας ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο πανεπιστήμιο

✓ καθηγητές με τα ίδια προσόντα ✓ ισόποση χρηματοδότηση ✓ ίδρυση μη κρατικών σχολών κι όχι μεμονωμένων τμήματων.

✓ ενιαίο σύστημα εσωτερικής κι εξωτερικής αξιολόγησης.

Για εμάς το δημόσιο πανεπιστήμιο βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής κι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για μια δίκαιη κοινωνία. Δεν υιοθετούμε ούτε την πλήρη απελευθέρωση στην ιδιωτική αγορά ούτε τη στείρα άρνηση και τις ιδεοληψίες που οδηγούν στην οπισθοδρόμηση. #σχέση_ειλικρίνειας