Η μητρική γλώσσα κάθε έθνους είναι στοιχείο ζωής ισάξιο με το μητρικό γάλα. Ενώ το δεύτερο είναι η βάση για τη θεμελίωση του βιολογικού οικοδομήματος της ανθρώπινης

οντότητας, η μητρική γλώσσα είναι η βάση για την δόμηση και στερέωση του πνευματικού και ηθικού του χαρακτήρα. Αναλογιζόμενοι αυτήν την σημαντικότητα, μπορούμε να αντιληφθούμε, πόσο μεγάλη τύχη, δώρο ανεκτίμητο είναι να έχει κάποιος μητρική του γλώσσα την ελληνική!!

Η γλώσσα αυτή, η ελληνική, πάμπλουτη λεξιλογικά, ζωντανή με τις μεταβολές της επί χιλιετίες, σημειολογική, ακριβολογική και μαθηματική, πηγή παγκόσμιας ονοματολογίας, εργαλείο φιλοσοφικής, πολιτικής, μαθηματικής αλλά και κάθε επιστημονικής έρευνας, είναι μητρική μας γλώσσα, κτήμα ζηλευτό, απόκτημα ακριβό, της γέννησής μας δώρο, αφού από την αγκαλιά της μάνας μας, με την πρώτη ανάσα, το έχουμε και το χρησιμοποιούμε.

 

Τη γνώση αυτή της αξίας της ελληνικής γλώσσας, απόλυτα την κατέχουν οι λαοί του κόσμου και όσοι ενδιαφέρονται έντονα για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων του ανθρώπου, την έρευνα, την επιστήμη , την τεχνολογία και τα γράμματα, με λατρεία προστρέχουν στη γνώση της. Δυστυχώς όμως, στην χώρα της γέννησης και της ανάπτυξής της , η ελληνική γλώσσα δεν τιμάται, δεν εκτιμάται, δεν προβάλλεται, όπως της αρμόζει, ούτε καν στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ώρες διδασκαλίας της στην δημόσια μέση εκπαίδευση όλο και λιγοστεύουν και η πρόσφατη εξαίρεσή της από τα εξεταζόμενα μαθήματα την καθιστά ασήμαντη και αδύναμη στα μάτια και την εκτίμηση των μαθητών.

Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έμπρακτα αντιστρατεύεται τις κλασσικές σπουδές και κατεβάζει συνεχώς τον πήχυ στο χώρο της εκπαίδευσης. Άλλωστε αυτή η τακτική είναι και σύμφωνη με την απόρριψη της αριστείας. Αυτές οι επιλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο ήδη υπάρχον πρόβλημα της δυσκολίας των νέων στην έκφραση, στην κατανόηση και στην γνώση της μητρικής τους γλώσσας. Και τα πράγματα δεν σταματούν εδώ.. Η γλώσσα, το ύψιστο εργαλείο, όπως αναφέραμε, καθώς θα υποχωρεί, θα αφαιρεί από το νέο άνθρωπο όχι μόνο ικανότητα, αλλά και ταυτότητα.

Η γλώσσα και η ανθρώπινη οντότητα ταυτίζονται και για τον λόγο αυτό, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα στέρεο μέλλον για τους νέους και άρα για τη χώρα μας, στην γλώσσα πρέπει να επενδύουμε, να μην την χαρίζουμε, να μην την δωρίζουμε, ούτε να την εκποιούμε.. Ένα συνεπώς, μέγα και σοβαρό χρέος υπάρχει για όλους μας, πολίτες, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, η ενίσχυση της ουσιαστικής και βαθιάς γνώσης της γλώσσας μας , η προσπάθεια για διάσωση και μετάδοσή της στις νεώτερες γενιές, γιατί εκτός από την αξία της ως εργαλείο σκέψης, είναι γνωστό ότι η ελληνική γλώσσα εμπεριέχει και μεταφέρει παράλληλα μέσα στο χρόνο ιδέες, αξίες και αρχές που έγιναν παγκόσμιες και θεμελίωσαν τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό.

Αυτή λοιπόν, η μητρική μας γλώσσα, η ελληνική, η υπόστασή μας, η διαδρομή, η ιστορία και η αξία μας, είναι η ταυτότητά μας, το μέλλον και η προοπτική μας. Και, όπως όλοι οι επιστήμονες γλωσσολόγοι και αναλυτές με κατηγορηματικό τρόπο αποδέχονται, παράλληλα με την ικανότητά της να παράγει και να δίνει ακόμα και σήμερα ζωή, η ελληνική είναι η μητρική μας γλώσσα αλλά και η μητέρα των γλωσσών!!

Δήμητρα Κορμπά

Φιλόλογος

Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας στον Δυτικό Τομέα Αττικής