Σχετικά με τις απειλές καθώς και τις αβάσιμες και ψευδείς αιτιάσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ, Α. Γεωργιάδη σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προς αποκατάσταση της

αλήθειας και για την ενημέρωση των πολιτών τονίζουμε ότι: * Η Περιφέρεια Αττικής ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τη νομιμότητα, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα την προάσπιση της δημόσιας υγείας. * Η Περιφέρεια Αττικής έδωσε πρόσφατα 4 άδειες λειτουργίας σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (η τελευταία μάλιστα πριν από έναν μήνα) που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. * Είναι απολύτως ψευδές ότι η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί “να κλείσει τις ΜΗΝ”. * Αυτή τη στιγμή δεν εκκρεμεί καμία αίτηση για αδειοδότηση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας στην Περιφέρεια Αττικής, πλην μίας συγκεκριμένης περίπτωσης, η οποία είχε αδειοδοτηθεί αρχικά από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η εν λόγω αδειοδότηση από τον ΙΣΑ όμως ακυρώθηκε από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών γιατί βασίσθηκε σε διατάξεις αποφάσεων (ΦΕΚ Β 1804/2-7-2014 και ΦΕΚ Β 3206/2014) που είχε θεσπίσει πρώην Υπουργός Υγείας της ΝΔ, και οι οποίες κρίθηκαν παράνομες ως θεσπισθείσες “κατ’ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης”. * Σε ό,τι αφορά στην εν λόγω υπόθεση που είχε παρανόμως πάρει αρχικά το “πράσινο φως” από τον ΙΣΑ, αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ως προς τη νομιμότητά της πριν αποφανθεί για την οριστική έγκριση ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης και τη διερεύνηση πληθώρας καταγγελιών. * Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπερασπίζεται τη νομιμότητα και όχι συγκεκριμένα συμφέροντα με ονοματεπώνυμο. * Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα που δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. Όλα τα υπόλοιπα τα κρίνουν οι πολίτες.