Οι δικηγόροι κ. Δημήτρης Τσοβόλας και Λυδία Τσοβόλα, υπέβαλαν ένσταση ακυρότητας για την κλήτευση του πελάτη τους κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου να καταθέσει

ανωμοτί στην αρμόδια προανακριτική επιτροπή της βουλής, χωρίς να έχουν καθορισθεί συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία να κατηγορείται. Με την κλήτευση αυτή ο κ. Παπαγγελόπουλος θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του ως υπόπτου. Η ένσταση που υποβλήθηκε από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αναφέρει ότι, η κλήτευση δεν έχει ούτε ένα υποτυπώδες κατηγορητήριο.

Στις κατηγορίες της «ηθικής αυτουργίας στο αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας κατά φυσική αυτουργία και άμεση συνέργεια δικαστικών λειτουργών», στο αδίκημα της «ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος» ή της «πρόκλησης και προσφοράς για την τέλεση εγκλήματος», της «ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση», της «εκβίασης», της «δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου» και της «συμμορίας», δεν καθορίζονται ειδικώς και συγκεκριμένως τα ζητήματα, ήτοι τα συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα (κατά τόπο, χρόνο και τρόπο) τα θεμελιωτικά των κατά νόμο κυρώσεων, επί των οποίων καλούμαι να δώσω εξηγήσεις, αποκλειστικά βάσει της σε βάρος μου καταγγελίας, χωρίς μάλιστα να έχει διενεργηθεί κάποια άλλη πράξη έρευνας, μετά την παράνομη και άκυρη επέκταση του κατηγορητηρίου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Είναι τελείως παράνομο, παράλογο και ανορθόδοξο να καλούμαι να δώσω εξηγήσεις ως ύποπτος για τις νέες πράξεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί εξετάσεις μαρτύρων και άλλες ανακριτικές πράξεις, που ανάγονται στα νέα υποτιθέμενα αδικήματα. Κι έτσι δεν είναι νοητή η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος του να εκθέσει πλήρως τους λόγους της υπερασπίσεως του, δίχως να του έχει ανακοινωθεί το σύνολο των εγγράφων της δικογραφίας και ένα έστω στοιχειώδες- υποτυπώδες κατηγορητήριο, που να φορά την συγκεκριμένη πράξη, ως ιστορικό γεγονός, για την οποία καλείται να εκθέσει τις απόψεις του. Για το λόγο αυτό και υποβλήθηκε ένσταση ακυρότητας της κλήτευσής του στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, που διεξάγει την προανακριτική εξέταση.