Η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Τροπαίων η ενίσχυση και η λειτουργία του όλη τη διάρκεια του χρόνου,

αποτελεί ζωτικής σημασίας προτεραιότητα για την πολιτική προστασία του Δήμου.