Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου

για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα για το άρθρο 62 «Σύνθεση Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)», κατέθεσε τις εξής παρατηρήσεις:

«Η ΕΣΑΛ μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως ένα αποφασιστικό ή γνωμοδοτικό όργανο κατά περίπτωση, το οποίο εξέταζε επιστημονικά, τεχνικά και νομικά τις κατατεθειμένες προτάσεις για νέα λιμενικά έργα από τους φορείς διαχείρισης των λιμανιών. Για το σκοπό αυτό τα ορισμένα στην ΕΣΑΛ μέλη, είχαν κατά κύριο λόγο ειδική γνώση στο αντικείμενο του Υπουργείου τους στη βάση όχι μόνο των ειδικών σπουδών τους, αλλά και της εμπειρίας που είχαν αποκτήσει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν η αρτιότητα των εγκεκριμένων έργων ή των έργων για τα οποία εξασφαλιζόταν θετική γνωμοδότηση και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρόνο.

Με την προτεινόμενη διάταξη και την αντικατάσταση των υπηρεσιακών παραγόντων από πολιτικά στελέχη, όπως είναι οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, η Επιτροπή παύει να είναι ένα “τεχνοκρατικό” όργανο αφού οι γενικοί γραμματείς δεν είναι υποχρεωτικό και θα είναι μάλλον σπάνιο, να διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και εμπειρία και μετατρέπεται σε πολιτικό όργανο που θα υποτάσσει τις αποφάσεις της στους κομματικούς σχεδιασμούς της εκάστοτε κυβέρνησης.

Εύκολα όλοι μπορούν να συμπεράνουν ότι η επιχειρούμενη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΑΛ συνδέεται με την απόρριψη από αυτό το όργανο μέρους των επενδύσεων του ιδιώτη επενδυτή στο λιμάνι και επιχειρείται η χειραγώγηση των αποφάσεών του, εξυπηρετώντας μικροκομματικά οφέλη της εκάστοτε κυβέρνησης.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επιχειρούμενη αυτή διαδικασία γιατί αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο η θεσμική λειτουργία της ΕΣΑΛ ως οργάνου που προασπίζει τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος».