Όλοι γνωρίζουμε την πολύτιμη προσφορά και την κοινωνική

χρησιμότητα των υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Η συνεργασία του Δήμου Περάματος με το ΚΕΘΕΑ
έχει μακρά ιστορία, η οποία κορυφώθηκε με την υλοποίηση της
εικαστικής δράσης «Το Πέρα(σ)μα στη δημιουργία». Μία δράση που
παρήγαγε ένα εξαιρετικό εικαστικό αποτέλεσμα, μεταμορφώνοντας το
1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος σε γκαλερί τέχνης, δίνοντας μηνύματα
αλληλεγγύης, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, φιλίας κι αποδοχής.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση από το φθινόπωρο του 2019 προχώρησε στην
αντικατάσταση του εκλεγμένου και άμισθου Δ.Σ. με ένα κομματικά
διορισμένο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).
Τώρα την άνοιξη του 2021 καταρτίζει σχέδιο νόμου με το οποίο:
* Συρρικνώνεται θεραπευτικά και επιστημονικά ο Οργανισμός,
εξαφανίζονται οι Θεραπευτικές Κοινότητες, μετατρέπεται το Δ.Σ.
από άμισθο σε έμμισθο και καταργούνται συλλογικά όργανα,
όπως και οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
* Ανατίθεται σε μια κλειστή ομάδα -ένα συγκεντρωτικό, επιτελικό,
υδροκέφαλο γραφείο- στην Αθήνα να αποφασίζει και να διοικεί
το κέντρο και την περιφέρεια.
* Αφήνεται ελεύθερος ο δρόμος στην ιδιωτικοποίηση του τομέα
της απεξάρτησης με Συνεργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ).

 Υποβαθμίζεται, επί της ουσίας, η δημοκρατική λειτουργία του
ΚΕΘΕΑ μέσω της γενικής συνέλευσης -το αποφασιστικό όργανο
στρατηγικής, σχεδιασμού και αποφάσεων.
 Επιχειρείται η αλλαγή της κουλτούρας, του μοντέλου λειτουργίας
και του τρόπου θεραπείας του Οργανισμού με βασική επιδίωξη
να σβηστεί από τον χάρτη οτιδήποτε θυμίζει την ταυτότητα του,
όπως: Κοινότητα, θεραπευτικές δομές, ευάλωτες ομάδες,
αυτοδιοίκητο, άμισθο Δ.Σ, διεπιστημονικότητα, απεξάρτηση,
συμβούλιο εθελοντών, συλλογικά όργανα, αποφάσεις ανοιχτές
στην Ολομέλεια, συμμετοχή της οικογένειας και της κοινωνίας,
κοινωνική συμμετοχή και επανένταξη, αποδοχή.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Περάματος θεωρεί απαράδεκτες τις ως
άνω αποφάσεις, συμπαραστέκεται στον αγώνα των ανθρώπων του
ΚΕΘΕΑ κι ενώνει την φωνή της με όσους ζητούν:
 Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο νόμου που αλλοιώνει τον
θεραπευτικό χαρακτήρα και οδηγεί στη διάλυση του ΚΕΘΕΑ.
 Να διατηρηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ίσχυαν εδώ
και 34 χρόνια.
 Οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν από τις εσωτερικές
διαδικασίες του ΚΕΘΕΑ, να βασίζονται στο αυτοδιοίκητο που
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του από κομματικές εξαρτήσεις.