Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Περάματος είναι αντίθετη με την προτεινόμενη προτυποποίηση του ΕΠΑΛ Περάματος,

γεγονός που εάν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει εκατοντάδες μαθητές της πόλης κάθε χρόνο σε άλλες σχολικές μονάδες μακριά από το Πέραμα, ακόμα κι εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, εάν η ειδικότητα που επιθυμούν να σπουδάσουν δεν υπάρχει σε κάποιο κοντινό ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ Περάματος αποτέλεσε και αποτελεί αχτίδα φωτός, καθώς προσφέρει σε χιλιάδες παιδιά της πόλης μας έναν αρμονικό συνδυασμό τόσο γενικών γραμματικών γνώσεων με την απόκτηση απολυτηρίου, όσο και εξειδικευμένη ολοκληρωμένη τεχνική εκπαίδευση μέσα από τη λειτουργία των εργαστηρίων. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι τα παιδιά μας να έρχονται σε διαρκή επαφή με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις σε ένα πλήθος ειδικοτήτων και να αποκτούν μέσω αυτής της διαδικασίας έναν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Είναι γεγονός πως μέσα από αυτήν την εκπαιδευτική λειτουργία εδραιώνεται ένας πνεύμονας για τα παιδιά μας που διαμορφώνει τόσο δυνατότητες εξέλιξης των σπουδών τους σε ανώτατα ιδρύματα για όσους το επιθυμούν όσο και συνθήκες - και αυτό είναι το μείζον – αξιοπρεπούς αντικρίσματος στην αγορά εργασίας και διεκδίκησης ανάλογων εργασιακών δικαιωμάτων μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων, τις οποίες αποκτούν στις ειδικότητες που επιλέγουν.

Για την υφιστάμενη λοιπόν δομή του κοινωνικού ιστού της πόλης μας, η -χωρίς καμία τηρούμενη αρχή και διασφάλιση κριτηρίων ποιότητας- προτεινόμενη προτυποποίηση οδηγεί, στο βωμό της προώθησης «λίγων και εκλεκτών», στον κατακερματισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτούντων Περαματιωτών στο ΕΠΑΛ της πόλης σε άλλες σχολικές μονάδες μακριά από το Πέραμα. Αυτό όμως στη συνολική εικόνα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτυποποίηση, αλλά μια επικοινωνιακή και ψευδεπίγραφη «αριστεία» που εχθρεύεται την πραγματική αριστεία και την αξία της με κάθε τρόπο. Συνεπώς η άρνηση σε ένα τέτοιο «Αρμαγεδδώνα» είναι, όχι απλώς θέληση, αλλά ανάγκη για την υπεράσπιση της εκπαίδευσης. Οι δράσεις, οι θέσεις και οι προτάσεις -ειδικά για το ιερό αγαθό της παιδείας- μέχρι να υλοποιηθούν πρέπει να υπόκεινται στην βάσανο συνεχούς εξαντλητικού διαλόγου, αλλά κυρίως στη διαμόρφωση τους μέσα από τη δημοκρατική συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων και συλλογικοτήτων προεξαρχόντων των εκπαιδευτικών φορέων, των μαθητών και των φορέων της πόλης μας. Η παιδεία είναι μια σχέση ιερής συμμετοχής και συνεπικουρίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Οτιδήποτε λοιπόν αποσκοπεί, όπως η εν λόγω προτυποποίηση που θέτει εκτός ΕΠΑΛ τη συντριπτική πλειοψηφία των διδασκόντων, στην υποβάθμιση είτε του ενός είτε του άλλου από αυτούς τους δύο θεμελιακούς παράγοντες, στην πραγματικότητα δε συνιστά δημιουργία αλλά καταστροφή. Επομένως, η πρόταση για προτυποποίηση του ΕΠΑΛ δε μπορεί να στηρίζεται στη μεμονωμένη επιθυμία ή ματαιόδοξη προσδοκία κανενός αυτόβουλου ατομικού παράγοντα, όταν δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η αρνητική εισήγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των διδασκόντων του ΕΠΑΛ ούτε υπάρχει ταυτόχρονα και οποιαδήποτε αίτημα συμμετοχής στη λήψη αυτής της απόφασης της αρμόδιας Β/θμιας Διεύθυνσης εκπαίδευσης από τους συγκεκριμένους αυτόβουλους παράγοντες. Για ένα τόσο υψηλής διαβάθμισης και ζωτικής σημασίας θέμα για τον λαό της πόλης μας η απλή επίκληση της γνώμης μας και μόνο από την κεντρική διοίκηση χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή μας και άμεση δική μας παρέμβαση στο σχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας του ΕΠΑΛ, σηματοδοτεί τον αποκλεισμό μας από τη φροντίδα για την ίδια μας τη ζωή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Περάματος δεν θα επιτρέψει την προτυποποίηση του ΕΠΑΛ, η οποία οδηγεί στον αποκλεισμό των μαθητών της πόλης μας και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων. Το ΕΠΑΛ Περάματος ήταν και θα παραμείνει ένα σχολείο ανοιχτό σε όλους! Αποτελεί τη βούληση των μαθητών, των γονέων, των καθηγητών και των κατοίκων του Περάματος. Δεν θα επιτρέψουμε την εφαρμογή καμίας απόφασης που λαμβάνεται ερήμην μας και υπονομεύει την εκπαίδευση, την επαγγελματική προοπτική και το μέλλον των παιδιών μας.