Στο εν λόγω έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας υπάρχει πλήθος παρατηρήσεων για αρκετούς Δήμους της Αττικής,

αναφορικά με την εναπόθεση των απορριμμάτων, αλλά καμία παρατήρηση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Περάματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση των Δήμων για λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλούς φύλαξης χώρων απορριμμάτων για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα λαμβάνει χώρα μία συντονισμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος από τους ίδιους ανθρώπους που δημιούργησαν το πρόβλημα στο χώρο του παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

Μάλιστα, παρουσιάζουν δήθεν πρωτοφανείς αποφάσεις επικαλούμενοι τις συμβάσεις συνεργασίας του Δήμου με τον ΕΣΔΝΑ, όταν τα ίδια φυσικά πρόσωπα συνυπέγραψαν ολόιδιες αποφάσεις το διάστημα που είχαν την ευθύνη διοίκησης του Δήμου Περάματος.

Για ακόμα μία φορά υπενθυμίζουμε πως ο Δήμος Περάματος δεν πρόκειται να δημιουργήσει νέο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ούτε στον οικιστικό ιστό της πόλης, ούτε στο Σχιστό, αφού εκεί λειτουργεί ήδη ΣΜΑ που εξυπηρετεί 18 Δήμους.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Περάματος σε έναν χώρο στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του Δήμου, που αφενός μεν να μην βρίσκεται στον οικιστικό μας ιστό, κι αφετέρου δε να μην γειτνιάζει με τον οικιστικό ιστό κάποιου άλλου Δήμου.