Γ. Πατούλης: «Με στοχευμένες παρεμβάσεις και έργα αλλάζουμε την

εικόνα του οδικού δικτύου στην Αττική μας, και συμβάλλουμε στην
ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών»
Σε εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και προστασίας του καταστρώματος
και του φορέα της οδογέφυρας, στην Λ. Ανδ. Παπανδρέου στην Ακτή
Βασιλειάδη Πειραιά, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του έργου
«Υγρομόνωση καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και
επείγουσες επισκευαστικές εργασίες».
Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 1,7 εκατ.
ευρώ, υπέγραψε με τον ανάδοχο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης,
παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στ. Αντωνάκου.
Το έργο, αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την
αναβάθμιση του οδικού άξονα της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου, ο οποίος
περιλαμβάνει δύο σήραγγες και συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με το Κερατσίνι,
το Πέραμα και μέσω της Λ. Σχιστού το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, ενώ εξυπηρετεί
κατ’ αποκλειστικότητα τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
« Με στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει ένα «πλέγμα» έργων και
παρεμβάσεων, αλλάζουμε την εικόνα του οδικού δικτύου στην Αττική μας.
Κεντρικός μας στόχος, είναι η απόδοση στους πολίτες, ενός αναβαθμισμένου
και ασφαλούς οδικού δικτύου, με σύγχρονες υποδομές, αξιοποιώντας
παράλληλα όλα τα καινοτόμα εργαλεία για την ομαλή λειτουργία του και την
προστασία οδηγών και πεζών. Με συντονισμένες δράσεις και με συστηματική
δουλειά η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου και τα στελέχη της
Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν να συμβάλλουν στην επιτάχυνση και
υλοποίηση σημαντικών υποδομών στην περιοχή».
Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες στην οδογέφυρα της Λεωφ. Ανδρ.
Παπανδρέου

Συνοπτικά για την αποκατάσταση των βλαβών πρόκειται να
εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα.
2. Αφαίρεση ελαστομεταλλικών αρμών
3.Τμηματική καθαίρεση του σκυροδέματος ρύσεων του καταστρώματος
όπου απαιτείται.
4. Αποξήλωση της παλαιάς κατεστραμμένης στεγανωτικής μεμβράνης.
5. Αποκατάσταση σκυρόδεμα ρύσεων / προστασίας μεμβράνης.
6. Εξομάλυνση της επιφάνειας του καταστρώματος με κατάλληλα
τσιμεντοειδή υλικά πριν την εφαρμογή της νέας υγρομόνωσης.
7. Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες.
8. Έλεγχος βάσης έδρασης αρμών. Στην περίπτωση ύπαρξης αστοχίας
των βάσεων έδρασης, θα γίνει αποκατάσταση αυτών με τσιμεντοειδή υλικά
υψηλών αντοχών.
9. Επανατοποθέτηση ελαστομεταλλικών αρμών
10. Υγρομόνωση υφιστάμενων φρεατίων απορροής καταστρώματος με
κατάλληλα υλικά.
11. Αποκατάσταση υδρορροών.
12. Αποκατάσταση επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί φθορές
λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση
του σκυροδέματος, με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών
κονιαμάτων.
13. Προστασία σιδηρού οπλισμού και σκυροδέματος στα σημεία με
έντονο πρόβλημα υγρασίας με σύστημα διακριτών εγκιβωτιζώμενων ανοδίων
γαλβανικής προστασίας.
14. Σφράγιση και στεγανοποίηση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών
διαστολής του φέροντα οργανισμού όπου απαιτείται.
15. Βαφή επιφανειών σκυροδέματος με υλικό προστασίας έναντι
υγρασίας, αναστολέων διάβρωσης κ.λπ.
16. Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας και διαγράμμιση
οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αναβάθμιση
του οδικού άξονα της Λ. Ανδρ. Παπανδρέου
Υπενθυμίζεται ότι ήδη για την αναβάθμιση του οδικού άξονα έχει ολοκληρωθεί
αντιπλημμυρικό έργο στην είσοδο της σήραγγας του Κερατσινίου, έχουν
αναβαθμιστεί τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης των σηράγγων,
έχουν εγκατασταθεί αυτοματισμοί για την παρακολούθηση και λειτουργία του
αντλιοστασίου της υπόγειας διάβασης Ε2, ενώ υπάρχει μέριμνα για την
αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας
σε εικοσιτετράωρη βάση.
Παράλληλα, προγραμματίζονται άμεσα νέα έργα ασφαλτόστρωσης,
διαγράμμισης οδοστρώματος, αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας,
τοποθέτησης πινακίδων μεταβλητών μνημάτων, αντικατάστασης των
φωτιστικών σωμάτων σε led εντός των σηράγγων. Επιπλέον, υλοποιείται
μελέτη ασφάλειας και λειτουργίας των σηράγγων, η οποία θα υποδείξει όλα τα
μέτρα για την ασφαλή διέλευσής τους.