Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης στην Ιωνίδειο Σχολή, θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, η  Δ/νση Αρχιτεκτονικού του Δήμου Πειραιά, εκτιμώντας τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση τηςΙωνιδείου Σχολής, συνέταξε την απαραίτητη μελέτη και το έργο  «Ανακαίνιση  Ιωνιδείου Σχολής».

Το έργο δημοπρατήθηκε άμεσα στις 9-7-2018 με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και στις 6-10-2018 υπήρξε προσωρινός ανάδοχος.  Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες το επόμενο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
Ο Αντιδήμαρχος Δόμησης & Γ.Σ.Π. και Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. κ. Κυριάκος Σιγαλάκος δήλωσε: «Οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων έργων στην χώρα μας, καθυστερούν την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης και την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω, ότι οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται στο άμεσο προσεχές διάστημα και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Με το έργο αυτό, θα αναβαθμιστεί  σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά το κτήριο της Ιωνιδείου Σχολής, καθώς θα πραγματοποιηθούν  εργασίες μόνωσης του κελύφους του κτηρίου και εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του λεβητοστασίου. Επίσης προβλέπονται εργασίες ανακαίνισης των δομικών στοιχείων  του κτηρίου όπως στα κουφώματα, επιχρίσματα, χρωματισμοί, στα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά δίκτυα. Τέλος θα γίνει ανακαίνιση, συντήρηση και επισκευή στον αύλειο χώρο».
Σημειώνεται, πως ο Δήμος Πειραιά υλοποιεί εργασίες επισκευών και συντήρησης σε 27 σχολικά κτήρια της πόλης,  με στόχο την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και τη βέλτιστη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνολικού  προϋπολογισμό 946.891,73 ευρώ. Επίσης  κατά τα έτη 2018 – 2019 προγραμματίζονται να εκτελεστούν έργα, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης. Συγκεκριμένα: 1.Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία  του Δήμου Πειραιά. (Προϋπολογισμός:  799.745,45 ευρώ) 2. Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά. (Προϋπολογισμός:  298.096,00 ευρώ).  Υπενθυμίζεται τέλος, πως παράλληλα υλοποιούνται εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών από το Τμήμα Σχολικών Κτηρίων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε του Δήμου Πειραιά,  με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για  εργασίες αναβάθμισης 20 σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού 1.227.507,00 ευρώ καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης στα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά, προϋπολογισμού  190.348,43 ευρώ.