Ποιος Δήμος της Πελοποννήσου, την ώρα που ο Πρωθυπουργός εγκαινίαζε

τη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, έκαιγε τα σκουπίδια του δίπλα σε ποτάμι;

Ο ευρών αμειφθήσεται με μινιατούρα κάδου ανακύκλωσης...