Ποιος νεοεκλεγμένος Δήμαρχος παραλιακού Δήμου

στη Πελοπόννησο, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα, τόσο ο ίδιος, όσο και τα στελέχη του, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους για τον Δήμο, ανησυχούν ότι θα παραλάβουν, καμένη γη;