Γ. Πατούλης: «Η τοπική ανάπτυξη θα επιτευχθεί μέσα από τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθμού.

Προτεραιότητά μας η υλοποίηση υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών» Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με Δημάρχους της Αττικής προκειμένου να ενημερωθεί για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με στόχο τη δρομολόγηση των απαιτούμενων έργων, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου Α. Ευθυμίου, στα γραφεία της Περιφέρειας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Διευθυντής Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος, βρέθηκε η πορεία υλοποίησης των έργων που εκτελούνται από την Περιφέρεια στον Δήμο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε τρία νέα υπό ένταξη έργα.

Ο Δήμαρχος ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας για το διατηρητέο κτίριο της Οικίας Βασσάλου προκειμένου να αξιοποιηθεί ως βιβλιοθήκη και νηπιαγωγείο, την συντήρηση του πνευματικού κέντρου του Δήμου καθώς και την αξιοποίηση του κληροδοτήματος Γιαννίρη προκειμένου να αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπου υπάρχει ωρίμανση μελετών, αυτές να κατατεθούν άμεσα προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η τοπική ανάπτυξη θα επιτευχθεί μέσα από τη στενή συνεργασία Περιφέρειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθμού. «Προτεραιότητά μας η υλοποίηση υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θα υποστηρίξουμε έμπρακτα όσους Δήμους έχουν ώριμες μελέτες για έργα που θα βελτιώσουν ποιοτικά και λειτουργικά τις ζωές των πολιτών, χωρίς χρονοτριβές».