Με την τοποθέτηση 54 τροχήλατων μπλε κάδων στα προαύλια των σχολικών συγκροτημάτων συνεχίζει ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης σε συνεργασία με την Ελληνική

Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης, την εκστρατεία ευαισθητοποίησης στις σχολικές μονάδες για την ανακύκλωση συσκευασιών από πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο.

Ο  στόχος είναι ο μαθητικός πληθυσμός να κινητοποιηθεί ώστε να συμμετέχει στην ανακύκλωση συσκευασιών μέσα στον χώρο του σχολείου που δραστηριοποιείται καθημερινά, να υιοθετήσει αξίες οικολογικής συνείδησης και να ενσωματώσει στην καθημερινότητά του καλές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η τοποθέτηση των κάδων αποτελεί το επιστέγασμα του προγράμματος «Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές», που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο έτος στα σχολεία του Δήμου από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη συνεργασία των αντίστοιχων Δ/νσων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της έννοιας της ανακύκλωσης στους εν δυνάμει ανακυκλωτές, μέσα στον χώρο που πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικοποίησής τους και η άμεση ενεργοποίησή τους προς αυτή την κατεύθυνση.