«Οι δράσεις μας έχουν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες»

Στην αποκομιδή δεκάδων εγκαταλειμμένων οχημάτων έχει προχωρήσει η Δημοτική Αστυνομία Ελευσίνας, συμβάλλοντας  καθαριστικά στον καθαρισμό της πόλης από τα ογκώδη απορρίμματα.  ‘Ήδη από τις αρχές  Οκτωβρίου έχουν «μαζευτεί» περισσότερα από 20 οχήματα και η δράση συνεχίζεται, αφού εκτιμάται ότι τα οχήματα που έχουν εγκαταλειφτεί στους δρόμους της Ελευσίνας ξεπερνούν τα εκατό.

Η ενέργεια αυτή της Δημοτικής Αστυνομίας είναι πολύ σημαντική, καθώς  πέρα από το γεγονός ότι με την απομάκρυνσή τους  ελευθερώνονται θέσεις στάθμευσης και διευκολύνεται η κίνηση πεζών και οχημάτων-κάποια είναι παρατημένα ακόμη και πάνω σε πεζοδρόμια- αποκαθίσταται η καθαριότητα, αφού  πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε εστίες διαρκούς ρύπανσης. Η Δημοτική Αστυνομία συλλέγει ακινητοποιημένα επιβατηγά και επαγγελματικά οχήματα, μικρά φορτηγά μοτοσυκλέτες, ακόμη και βάρκες εφόσον της ζητηθεί.

Η διαδικασία αποκομιδής «απλοποιημένη» είναι η ακόλουθη: Αφού εντοπιστεί το  πιθανά εγκαταλειμμένο όχημα είτε από όργανο της δημοτικής υπηρεσίας, είτε γίνει  καταγγελία  από δημότη, το όχημα καταγράφεται, αναζητείται και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης, επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο χαρακτηρισμού του οχήματος ως εγκαταλειμμένο και  ακολουθεί ο έλεγχος ακινητοποίησης . Μετά την πάροδο χρονικού  διαστήματος περίπου 90 ημερών και εφόσον δεν υπήρξε κάποια μεταβολή της θέσης  του οχήματος ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα φορτώνεται σε γερανό και μεταφέρεται σε μονάδα ΟΤΚΖ προς διάλυση και ανακύκλωση. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν την εταιρεία που το παραλαμβάνει, ενώ από την όλη διαδικασία ο Δήμος έχει οικονομικό όφελος.

 «Διαπιστώνουμε ότι οι ενέργειές μας έχουν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες.  Όσο υπάρχουν εγκαταλειμμένα  οχήματα στους δρόμους της Ελευσίνας,  η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίζει  την αποκομιδή τους», δηλώνει ο Μπάμπης Σεμερτζίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  Ελευσίνας με αρμοδιότητα τη Δημοτική Αστυνομία. «Το όφελος είναι πρώτα από όλα υγειονομικό για την πόλη. Γι αυτό καλούμε τους δημότες να ενημερώνουν τη Δημοτική Αστυνομία γα τα ακινητοποιημένα οχήματα στη γειτονιά τους, ή όπου αλλού έχουν παρατηρήσει ότι υπάρχουν».