Σε επιτόπιο έλεγχο των εργασιών, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Πράσινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος,

επί της οδού Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας, όλες οι εργασίες συνεχίζονται συστηματικά και με γοργό ρυθμό, με αποτέλεσμα να έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος κατασκευής πεζοδρομίων επί της οδού και να έχουν δημιουργηθεί παρτέρια, στα προγραμματισμένα σημεία όπου και θα γίνει δενδροφύτευση. Σε στάδιο εξέλιξης βρίσκεται και ο ηλεκτροφωτισμός της Αγίου Γεωργίου ενώ μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα ολοκληρωθεί η επίστρωση του δρόμου.