Στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου τους είκοσι δύο (22) απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων και

Επαγγελματικών Σχολών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο εφαρμόζεται στο Δήμο. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους, οι μαθητευόμενοι θα εξασκηθούν πάνω στις ειδικότητές τους, αναβαθμίζοντας έτσι τα επαγγελματικά τους προσόντα, και θα τους παρέχεται αμοιβή, καθώς και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, στηρίζει το θεσμό αυτό προσφέροντας θέσεις μαθητείας σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσής τους. Επίσης, τόνισε ότι, η υλοποίηση του Προγράμματος θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας.