Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου Ασπροπύργου και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν,

ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Πράσινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία και τη κατασκευή ενός νέου έργου εκπαιδευτικής υποδομής και συγκεκριμένα ενός υπερσύγχρονου Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για τον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό, στην περιοχή Κάτω Φούσα, πλησίον της πλατείας Καζατζίδη. Ένα έργο που θα δώσει ποιοτική αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του Δήμου και αποσκοπεί στην φιλοξενία όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών της περιοχής. Η ανέγερση του εν λόγω έργου πραγματοποιείται βάσει των οριζόμενων τεχνικών προδιαγραφών και πρόκειται να προσφέρει τα μέγιστα τόσο στην Παιδεία, στην Κοινωνία όσο και στην Ανάπτυξη της πόλης.