Επιχείρηση για τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, που βρίσκονται σε ολόκληρη την πόλη του Ασπρόπυργου, ξεκίνησε η Διεύθυνση Καθαριότητας,

Πρασίνου και Ανακύκλωσης του Δήμου.
Μετά την εκκένωση των κάδων από τα απορρίμματα, αναλαμβάνει το ειδικό όχημα καθαρισμού – πλυντήριο, με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος των οσμών, που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης, κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης, σημείωσε πως, οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνται τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων, καθώς η όλη διαδικασία απαιτεί χρόνο. Επισημαίνεται ότι, συστηματικά και με προγραμματισμό οι εργασίες καθαρισμού, θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές του Ασπρόπυργου.