Χριστόπουλος Φώτης: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πετρούπολης,

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Δημάρχου, Στέφανου Γαβριήλ Βλάχου, «ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ».