Την πρώτη σύγχρονη και ασφαλή πίστα skateboard, ελεύθερη για το κοινό, απέκτησε ο Δήμος Πετρούπολης μετά την ανάπλαση των αθλητικών

εγκαταστάσεων στον πολυχώρο αναψυχής και άθλησης της Αγίας Τριάδας. Τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Πετρούπολης πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα εργασίες που αφορούσαν στη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των εξωτερικών αθλητικών χώρων και περιλάμβαναν αντικατάσταση των φθαρμένων αθλητικών δαπέδων, ή κατασκευή τους, όπου δεν υπήρχαν. Στον ίδιο χώρο, δημιουργήθηκε και το πρώτο σύγχρονο υπαίθριο Skate Park της πόλης, που περιλαμβάνει διαμορφωμένες ζώνες όδευσης, οι οποίες καταλήγουν σε πλάτωμα, που διαθέτει εξέδρα. Το Skate Park θα προσφέρεται δωρεάν για την άθληση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, καθώς και για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (skateboarding, ΒΜΧ και inline skating), ενώ η επιλογή του προέκυψε μετά από συνομιλίες με νέους της πόλης μας που αναζητούσαν έναν χώρο για την εξάσκηση του αθλήματος-χόμπι τους. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός υποδειγματικού κοινόχρηστου χώρου άθλησης και αναψυχής, τόσο αναφορικά με την ασφάλεια χρήσης όσο και με τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε με τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών.