Την περασμένη Παρασκευή (31/5) ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη διανομή, για τον μήνα Μάιο,

από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης με είδη βασικής διατροφής μακράς διάρκειας για τα ωφελούμενα νοικοκυριά της δομής.

Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν από ενέργειες δικτύωσης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, καθώς και από τις δωρεές πολιτών και της κοινότητας με ενέργειες αλληλεγγύης για τη στήριξη της δομής.

Η διανομή διεξήχθη στον χώρο επί της οδού Αγ. Ιωάννου 43 (πλησίον 9ου Νηπιαγωγείου) με προγραμματισμένα ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης των δικαιούχων με γραπτό μήνυμα.

Λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο:  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι που με την ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλλαν και για τον μήνα Μάιο στην ολοκλήρωση της διανομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.