Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, συναντήθηκε χθες (2/2) -στο Υπουργείο Παιδείας,

Θρησκευμάτων και Αθλητισμού- με τον Δημήτρη Κοντό, Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η κατασκευή του Δημοτικού Σταδίου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Ο Δήμαρχος παρέδωσε, στον κ. Κοντό, φάκελο με όλο το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει και τον ενημέρωσε για τη μελέτη εκβραχισμού που έχει εκπονηθεί από τον Δήμο Πετρούπολης.

Παρέθεσε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την κατασκευή του Δημοτικού Σταδίου κι υπέβαλε αίτημα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η Πετρούπολη να αποκτήσει ένα σύγχρονο Δημοτικό Στάδιο, το οποίο θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες άθλησης των δημοτών. Ακόμα, επεσήμανε την ανάγκη ανάπλασης ολόκληρου του Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις παροχές του Προγράμματος Άθλησης Για Όλους και τη δυνατότητα υλοποίησής του από τον Δήμο, ώστε, τον Σεπτέμβριο με την έναρξη των τμημάτων αθλητισμού του Δήμου να μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με το απαραίτητο προσωπικό (καθηγητές φυσικής αγωγής).