Ο Δήμος Πετρούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα: «Εμπιστευτική καταστροφή και

ανακύκλωση αρχειακού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ακτινογραφικά φιλμ, φιλμ Μαγνητικών &
Αξονικών Τομογραφιών, Digital Laser Dry, ή ηλεκτρονική μορφή (cd, dvd, usb stick κάρτες
μνήμες κ.α.).
Υλοποιώντας τη Σύμβαση που υπογράφηκε με την εξειδικευμένη εταιρεία GreenFence,
τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις ζεύγη Ειδικών Σφραγισμένων Κάδων, όπου
απορρίπτονται προς ανακύκλωση:
Α) Ακτινογραφικά φιλμ, φιλμ Μαγνητικών & Αξονικών Τομογραφιών, Digital Laser Dry
Β) AHHE, δηλαδή PC Towers, Laptops, Servers, Routers, Switches, Cell Phones
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα υλικά αυτά ΔΕΝ πρέπει να απορρίπτονται στους πράσινους και μπλε κάδους,
τόσο λόγω της φύσης τους, αλλά κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς τους σε απόρρητα
προσωπικά δεδομένα!
Οι δημότες μπορούν να αναζητήσουν τα ζεύγη των Ειδικών Κάδων προς απόρριψη και ασφαλή
ανακύκλωση των παραπάνω υλικών που διαθέτουν, στους εξής χώρους:
1) Στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης (τέρμα των οδών Αναπαύσεως & Κερασόβου),
Τηλ: 210-5021300 (κατόπιν συνεννόησης με το εκεί προσωπικό, ή με τον φύλακα της εισόδου)
2) Στο ΚΕΠ του Δήμου Πετρούπολης (25ης Μαρτίου 39), Τηλ: 213-2031800 – 807
3) Στα κάτωθι ΚΑΠΗ του Δήμου Πετρούπολης:
 Α΄ ΚΑΠΗ: Κωνσταντινουπόλεως & Βούτσαλη, Τηλ: 210-5060547
 Β΄ ΚΑΠΗ: Κρήτης & Δωδεκανήσου, Τηλ: 210-5054601
 Γ΄ ΚΑΠΗ: Τσακάλωφ & Γραβιάς, Τηλ: 210-5052511
Επισημαίνεται πως η εν λόγω ανακύκλωση θα αποδίδει ανταποδοτικά οφέλη προς τον Δήμο
Πετρούπολης, ανάλογα με τις ποσότητες που θα συλλέγονται.
Η Συμβαλλόμενη εταιρεία GreenFence, αναλαμβάνει να προβεί στην παραλαβή και
ανακύκλωση - καταστροφή - απόρριψη - αξιοποίηση των αποβλήτων, με την
καταμέτρηση/ζύγιση που θα πραγματοποιείται κάθε φορά.
Επιπλέον θα παρέχει τις υπηρεσίες της, εναρμονιζόμενη πλήρως με την κείμενη Νομοθεσία:
Άρθρο 371 Παραβίαση Επαγγελματικής Εχεμύθειας του Ποινικού Κώδικα
Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) GDPR
1/2005 Οδηγία για την Ασφαλή Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
ΠΔ 117/2004 «Μέτρα Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
ειδών ΑΗΗΕ»
Νόμος 1650 15/16.10.86 Για Την Προστασία Του Περιβάλλοντος
Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2012/19/ΕΚ, 2003/108/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2002/95/ΕΚ
καθώς και τους λοιπούς Νόμους και Διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που διέπουν τις
παραπάνω εργασίες.
Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος σε δήλωσή του τόνισε: «Ως Δημοτική
Αρχή υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά από δράσεις για την προώθηση της
ανακύκλωσης στην πόλη μας, προκειμένου να γίνει τρόπος ζωής και μέρος της
καθημερινότητάς μας. Στην προσπάθεια αυτή αναζητούμε στρατηγικούς εταίρους με τους
οποίους μπορούμε να συμπράξουμε, ώστε να προωθήσουμε τις εν λόγω δράσεις. Πιστεύω ότι
για να πετύχουμε στον τομέα της ανακύκλωσης απαιτείται «συμμαχία» Δημοτικής Αρχής,
πολιτών και μεγάλων φορέων της πόλης και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε,
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οτιδήποτε
σύγχρονο και καινοτόμο που βοηθάει την ανακύκλωση και την καθαριότητα θέλουμε να το
υιοθετούμε και να το εφαρμόζουμε στον Δήμο μας.»
Αντίστοιχα, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Φώτης
Χριστόπουλος σε δήλωσή του, ανέφερε:
«Ο Δήμος Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ορθότερης διαχείρισης των απορριμμάτων, θέτει το
πρόγραμμα της ανακύκλωσης σε νέα βάση, συνεργαζόμενος με την εξειδικευμένη Εταιρεία
GreenFence. Η ανακύκλωση είναι μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των ειδικών
απορριμμάτων, προσφέροντας πολλαπλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
Ελπίζουμε οι δημότες μας αλλά και οι φίλοι της Πετρούπολης, να ανταποκριθούν στο
Πρόγραμμα, ώστε οι θέσεις Ειδικών Κάδων ανακύκλωσης των παραπάνω υλικών που
περιέχουν βλαβερές για το περιβάλλον προσμίξεις, μελλοντικά να αυξηθούν. Στόχος μας είναι
να γίνει η Πετρούπολη μια πόλη πιο φιλική προς το περιβάλλον, με ένα σύγχρονο και κυρίως
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων».