Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, συναντήθηκε

χθες (5/2), στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τον Αναπληρωτή Υπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο.

Ο Δήμαρχος έθεσε ως κύριο ζήτημα την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η εύρυθμη λειτουργία του και αδύνατη η πλήρης κάλυψη των αναγκών των δημοτών.

Επεσήμανε ότι, σε αρκετές ειδικότητες, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό και πολλοί από τους εργαζόμενους, που καλύπτουν μέρος των λειτουργικών αναγκών, προέρχονται από το πρόγραμμα «55-67» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α., πρώην Ο.Α.Ε.Δ.).

Τόνισε ότι σε μια σειρά από ειδικότητες, όπως εργατοτεχνίτες, συνοδοί απορριμματοφόρων, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων κ.ά., καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων.

Επιπρόσθετα, ζήτησε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προκειμένου ο Δήμος να καλύπτει με περισσότερη επάρκεια και συνέπεια τις πάγιες και λειτουργικές του ανάγκες.

Ειδικότερα, έθεσε το ζήτημα της ανακατασκευής του κτηρίου του 2ου Γενικού Λυκείου κι αιτήθηκε να εξασφαλιστούν τα χρήματα που απαιτούνται, ώστε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη κι ασφαλής σχολική μονάδα.

Τέλος, ο Δήμαρχος συζήτησε για την πορεία των έργων που είναι ενταγμένα στο «Πρόγραμμα Α. Τρίτσης» καθώς και για τη δυνατότητα ένταξης επιπλέον έργων, μετά από μελέτες που θα εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία.