Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου

συγκαλεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)
Δήμου Περιστερίου, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, με
θέματα:
1. Πορεία υλοποίησης των δράσεων των συμμετεχόντων φορέων
στο Σ.Τ.Ο.
2. Θέματα που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη
μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές
πυρκαγιές.
Η συνεδρίαση των φορέων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,
στο πλαίσιο των μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του
κορονοϊού COVID-19.
Πληροφορίες: κ. Θωμάς Ρουμπάκος, Υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Περιστερίου (κιν. 6947-966451).