Η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης

(ΔΕΠΑΔΠ) Δήμου Περιστερίου ενημερώνει τους γονείς που
διαθέτουν voucher για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών
τους ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα οποία βρίσκονται στις
περιοχές:
- Τσαλαβούτα (Καρυταίνης & Κρυστάλη 53)
- Ανθούπολη (Πεισάνδρου 20)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέχρι και τις 10
Σεπτεμβρίου 2021, στα τηλέφωνα 2105779914 και 2105779049,
καθημερινά τις ώρες 8:00 - 14:00.