Ο Δήμος Περιστερίου συμμετέχει στο “Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τραπέζης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών”. Συνεργάζεται με τον Σύλλογο

«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ» του οποίου είναι μέλος. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τις υπηρεσίες του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας στο τηλέφωνο 2105783266.

Ο Αντιδήμαρχος Υγείας Γεώργιος Μπεκιάρης