Τοποθέτηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Ιλίου στο δημοτικό συμβούλιο.