Ο Δήμος Ιλίου σας ενημερώνει για την έναρξη των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό

έτος 2024-2025, που ξεκινούν από Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.
Οι εγγραφές αφορούν βρέφη και νήπια από 16 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας
https://polilion.intellisoft.gr/ και θα πρέπει να συμπληρωθούν έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, ώρα
23:59.
Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή
στην αίτηση. Η πλατφόρμα θα είναι ενεργή για υποβολές από τις 13.05.2024 έως τις 02.06.2024.
Τα προσωρινά αποτελέσματα της μοριοδότησης και αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 28
Ιουνίου 2024, με επόμενο βήμα την περίοδο των ενστάσεων από την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 έως την
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024. Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στους σταθμούς από τους οποίους έγινε η
αξιολόγηση της αίτησης και κατόπιν τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου 2024,
ημέρα Δευτέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και
οδηγίες πλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Δήμου
Ιλίου [εδώ] ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής στο τηλέφωνο 2132030190, Δευτέρα
έως Παρασκευή, 09:00 – 12:00.

Η Δήμαρχος Ιλίου
Ανδριάνα Αλεβίζου-Κουκουβίνου