Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: « ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ »

Οι Βουλευτές Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, Ιωάννης
Δραγασάκης και Παναγιώτης Κουρουμπλής , καταθέτουν Αναφορά προς τον
κ. Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ».
Βάση της αναφοράς, η επιστολή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΏΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ προς τον Δήμαρχο, το Υπουργείο
Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, με την οποία ζητείται η ανάκληση αποφάσεων που αφορούν σε
παράτυπες τοποθετήσεις προϊσταμένων σε υπηρεσιακές μονάδες του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Επισυνάπτεται το από 19/5/2021 έγγραφο του Σωματείου Εργατών και
Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, για την απάντηση σχετικά
με τις ενέργειες του Υπουργείου για αποτελεσματική επίλυση του θέματος.

Αθήνα,25/5/2021

Οι Βουλευτές
Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
Ιωάννης Δραγασάκης
Παναγιώτης Κουρουμπλής