Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων ομβρίων, οι μυοκτονίες κ.λπ. Πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και

καθαριότητας, προκειμένου, η πόλη να είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον επικείμενο χειμώνα, ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων.