Εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα Παιδιάτρου, Παιδοψυχολόγου, Λογοπεδικού και Εργοθεραπεύτριας,

επισκέπτεται κάθε εβδομάδα όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας με το παιδαγωγικό προσωπικό και τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτούς. Η ομάδα συζητά με τoυς παιδαγωγούς, παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική κάθε φορά που προκύπτει κάποιο ζήτημα ή σχετικό αίτημα των γονέων.

Άμεσα ωφελούμενοι της παρέμβασης είναι τα παιδιά μέσα από ομαδικές αλλά κι εξατομικευμένες δράσεις που υλοποιούνται για τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσουν κατά τη αναπτυξιακή τους πορεία. Παρακολουθείται η σωματική υγεία, γλωσσική/γνωστική και ψυχοσυναισθηματική τους ετοιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και η επικοινωνία μεταξύ των συνομηλίκων με στόχο την ομαλή προσαρμογή και εξέλιξη στο οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Ατομική εξέταση παιδιάτρου / συνεργασία με τα παιδιά Ο παιδίατρος ελέγχει σε ατομική εξέταση τη σωματική υγεία όλων των παιδιών του παιδικού σταθμού. Η παρουσία μας κατά την ατομική εξέταση του κάθε παιδιού από τον παιδίατρο κρίνεται ζωτικής σημασίας, καθώς η παρατήρηση επικεντρώνεται στα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός και δίνεται η δυνατότητα στην επιστημονική ομάδα να ανταλλάσσει απόψεις μετά από κάθε ιατρική εξέταση.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου έγιναν 1.012 συνεδρίες του Παιδιάτρου με τα παιδιά Ανιχνευτική διαδικασία Στο επόμενο στάδιο, μετά από μια περίοδο της προσαρμογής των παιδιών, ζητείται από τους γονείς έγγραφη συγκατάθεση για τη συμμετοχή των μεγαλύτερων παιδιών (ή παιδιών με δυσκολίες) στην εξατομικευμένη ανιχνευτική διαδικασία. Η ανίχνευση πραγματοποιείται ξεχωριστά για το κάθε παιδί και διαπιστώνεται με άτυπα εργαλεία πρωτοβάθμιας εκτίμησης που έχει στην κατοχή της η Λογοπεδικός και γίνεται ενημέρωση του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος που πλαισιώνει το παιδί (παιδαγωγοί, γονείς), προκειμένου να υποστηριχθεί στους τομείς που υπολείπεται.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου έγιναν 36 ανιχνεύσεις Κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης διενεργούνται διεπιστημονικές ομάδες για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημονικών ειδικοτήτων και συναποφασίζεται η πορεία και η στοχευμένη ενημέρωση των γονέων.

Να σημειωθεί ότι κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες παιδιών με τον Παιδίατρο (1.543), με την Παιδοψυχολόγο (1.528), με τη Λογοθεραπεύτρια (1857) , με την Εργοθεραπεύτρια (616) και πάνω από 100 συνεδρίες της επιστημονικής ομάδας με γονείς των παιδιών.