Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας καλεί τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς συλλόγους που επιθυμούν να προπονούνται στο Δημοτικό Γήπεδο « Ριμινίτικα »

να υποβάλλουν σχετική αίτηση – πρόταση – προγραμματισμό για την Αθλητική Χρονιά Σεπτέμβριος 2020 – Ιούλιος 2021. Αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 μαζί με την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (ή τον Αρ. Πρωτ. Αίτησης στη Γ.Γ.Α.), στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου.