Με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ. Νίκο Χιωτάκη συναντήθηκε η αναπληρώτρια διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής

«Αγία Βαρβάρα» κ. Φωτεινή Βρύνα και συζήτησαν για την προώθηση της ανακύκλωσης στο Νοσοκομείο και την υλοποίηση κοινών δράσεων και περαιτέρω συνεργασιών στον τομέα αυτό. Η κ.Βρύνα σημείωσε ότι στόχος της ανακύκλωσης είναι η μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές και πρόσθεσε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα συνεργαστεί με τον ΕΟΑΝ, τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανακύκλωση στην Ελλάδα, για την ενίσχυση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, τη μείωση του πλαστικού μιας χρήσηςκαι την προώθηση της ανακύκλωσης και των πολιτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.