Από τη Δευτέρα 5/7/2021 έως και Παρασκευή 16/7/2021 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα

«Καλοκαίρι στην πόλη. Άθληση και Δημιουργία» για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και
τη δημιουργική απασχόληση μαθητών από 6 έως 12 ετών , δηλαδή αυτών που φοίτησαν κατά το
τρέχον σχολικό έτος από Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού. Οι ώρες λειτουργίας του Προγράμματος θα είναι
από τις 7.00 έως τις 14.00
Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με Αθλητικούς Συλλόγους
της πόλης μας και καταρτισμένους μόνιμους συνεργάτες και καθηγητές.
Περιλαμβάνονται:
● Ποδόσφαιρο ● Μπάσκετ ● Βόλλεϋ ● Ξιφασκία ● Τοξοβολία ● Mini tennis
● Κids Athletics σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου
● Ρυθμική Γυμναστική ● Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ● Παραδοσιακά Παιχνίδια
● Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών ● Μουσική ● Μουσικοκινητική Αγωγή ● Θεατρικό Παιχνίδι
● Ξένη Γλώσσα
Το κόστος εγγραφής είναι 15 ευρώ για ένα παιδί, 25 για δύο παιδιά και 30 ευρώ για τρία παιδιά
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων (αθλητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές), το Πρόγραμμα
θα διεξαχθεί στους παρακάτω σταθμούς:
- 1 ο Δημοτικό
- 4 ο Δημοτικό
- Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκης 2 ου Λυκείου» (Σιπύλου)
- Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Μαρίας-Ελένης Κορδαλή» (Ραιδεστού)
Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής θα γίνεται από Δευτέρα 28/6/21 έως και Τετάρτη 30/6/2021
και ώρα 8.00 έως 15.00 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://forms.gle/ZPekj8uZueawNhKV8
Όσοι δεν γνωρίζουν πώς να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να προσέρχονται στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Σίφνου και Αγίου Γεωργίου) από Δευτέρα 28/6/21 έως και
Τετάρτη 30/6/21 και ώρα 8.00 έως 15.00 για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
Δικαιολογητικά εγγραφής
1. Αίτηση εγγραφής στην οποία θα δηλώνεται και το σχολείο προτίμησης (1 ο ή 4 ο Δημοτικό)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων
4. Ιατρική βεβαίωση
5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
6. Υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό κηδεμόνα ή τρίτου για την παράδοση του παιδιού κατά
την αποχώρησή του.

2
Οι θέσεις είναι περιορισμένες, σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα του covid-19, γι’ αυτό η επιλογή θα
γίνει με σειρά προτεραιότητας και μόνον εφ’ όσον και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ενώ θα
προηγηθούν οι δημότες-κάτοικοι.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι γονείς θα ενημερωθούν για την εξέλιξή της ώστε
στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής με την κατάθεση του ποσού και των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Δημοτικής Επιχείρησης: 210-5697224 εσωτ. 1
Υπεύθυνοι Προγράμματος : Αντιδήμαρχος Σωτηρόπουλος Δημήτρης - 6970103844
Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Ματάκης Ντέμης