Δελτίο Τύπου έσπευσε να εκδώσει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που αφορά στην επίλυση

εργασιακών προβλημάτων που κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Επισημαίνουμε πως η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βασίστηκε στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων του Δήμου και όχι σε «αόριστες καταγγελίες και ανεξακρίβωτες πληροφορίες». Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο αναγκαίος διάλογος μεταξύ Διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη βάση της επίλυσης των προβλημάτων είναι ανύπαρκτος. Και αυτό δεν οφείλεται στους εργαζόμενους αλλά σε σωρεία αυταρχικών επιλογών της Διοίκησης με σαφή πρόθεση απαξίωσης των εργαζομένων. Η Διοίκηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας οφείλει να απαντά και να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Η αλήθεια είναι πως για όσα οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν από την πλευρά του Δημάρχου τηρείται… «σιγή ιχθύος». Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν έχει ρόλο «πραγματογνώμονα» για να επαληθεύσει τα όσα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε. Σε κάθε Δήμο, το εκλεγμένο Σωματείο, είναι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.!!! Αντίθετα η Διοίκηση του Δήμου και προσωπικά ο Δήμαρχος Λάμπρος Μίχος επέλεξε με αδιαλλαξία και αυταρχισμό, να επιβάλλει επιλογές που απαξίωσαν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εκπροσώπους τους. Αποκαθιστώντας την αλήθεια τονίζουμε πως ουδέποτε ζητήθηκε ή συμφωνήθηκε συνάντηση με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Στην έμμεση όμως πρόταση που μέσω του Δελτίου Τύπου για πρώτη φορά κάνει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας φυσικά και θα ανταποκριθούμε. Στην κατεύθυνση άμεσης επίλυσης των προβλημάτων των εργαζομένων και φυσικά με την φυσική παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας με το οποίο με επιλογή της Διοίκηση καμιά συνεργασία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.