Μήνυμα της παράταξης "Η δική μας πόλη"

για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.