Σωρεία εργασιακών παραβάσεων και προβλημάτων καταγγέλλει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ζητήματα που θεωρούσαμε πως έχουν λυθεί προ πολλού εξακολουθούν να υφίστανται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: Οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν αποζημίωση για πρόσθετη, νυχτερινή ή εξαιρέσιμη εργασία όταν αυτή πραγματοποιείται. Δίνονται εντολές, προφανώς με εντολή της Διοίκησης, για ετεροαπασχόληση και ιδιαίτερα σε ημέρα προκηρυγμένης Απεργίας, γεγονός που ρητά σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται. Είναι δε κατηγορηματικά καταγγελταίο και απαράδεκτο, κατά παράβαση των όσα η σχετική Νομοθεσία προβλέπει, συμβασιούχοι εργαζόμενοι κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ., να απασχολούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων, καταπατώντας τόσο εργασιακά όσο και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Και δυστυχώς σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας δεν διαφέρει από τους Δήμους εκείνους που απαξιώνουν την προσπάθεια των ευσυνείδητων δημοτών που συμβάλλουν στην αναγκαία διαλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων, δίνοντας εντολή σε ημέρα απεργίας ο «μπλε κάδος» να οδηγηθεί ως σκουπίδι στην χωματερή… Καλούμε επίσης την Δημοτική Αρχή του κ. Λάμπρου Μίχου χωρίς υπεκφυγές και τερτίπια, να σεβαστεί την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου. Δεν ξεχνούμε πως εντελώς αυθαίρετα απέκλεισε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΔΗΚΕΑΒ) που ορίζει ο Νόμος να εκλέγεται από τους εργαζόμενους της Επιχείρησης. Ενώ επίσης αυθαίρετα και χωρίς να προβλέπεται από καμία διάταξη αντικατέστησε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης με δημότη, φυσικά της «αρεσκείας» του.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας γνωρίζοντας καλά ότι ο μήνας Σεπτέμβριος βρίσκει την Επιχείρηση με λιγοστούς εργαζόμενους, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ανεβαίνει στους ενενήντα (90) περίπου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψής τους κάθε χρόνο, εσκεμμένα δεν έκανε χρήση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών που του δίνει η νομοθεσία για την ολοκλήρωση του διορισμού των Μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, και χρησιμοποίησε τον αριθμό των εργαζομένων ως πρόσχημα για να προχωρήσει στην αυθαίρετη αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων στην Επιχείρηση, με δημότη. Είναι προφανές πως η νέα Δημοτική Αρχή Αγίας Βαρβάρας δεν θέλει εκπρόσωπους των εργαζομένων στα «πόδια» τους, δεν θέλει εργαζόμενους που μάχονται και διεκδικούν.

Ο αποκλεισμός του εκπροσώπου των εργαζομένων από το Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑΒ έρχεται σε συνέχεια της «καθαίρεσης» Προϊσταμένων που πραγματοποίησε με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή και κάνει ξεκάθαρη την πολιτική που θα ακολουθήσει στη θητεία της απέναντι στους εργαζόμενους. Καλούμε την Διοίκηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και τον Δήμαρχο Λάμπρο Μίχο να συνεργαστεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την άμεση επίλυση των προβλημάτων, σεβόμενος τον ρόλο τους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                        Βασίλης Πετρόπουλος