Το καφέ Άγγελος γέμισε από τις γυναίκες της Αγίας Βαρβάρας μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Γιώργου Καπλάνη για μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο. 

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για την παρουσία του πιο δυναμικού στοιχείου, όπως επισήμανε, της πόλης τις γυναίκες, τονίζοντας παράλληλα πως ειδικά την περίοδο της κρίσης ήταν υποχρέωση μας ως δημοτική αρχή να εργαστούμε για να διευκολύνουμε και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής της μητέρας, της εργαζόμενης , της γιαγιάς.  Ο ρόλος της σημερινής γυναίκας είπε είναι πολύ κρίσιμος γιατί προσπαθούν να κρατήσουν πολλά «καρπούζια κάτω από τη μασχάλη» και για αυτό ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας όλα τα προηγούμενα χρόνια εφάρμοζε δράσεις και πολιτικές που είχαν ως στόχο τη διευκόλυνση τους.  Ο Δήμαρχος ζήτησε από τις γυναίκες της πόλης μας να βάλουν πλάτη για να δημιουργηθεί η Αγία Βαρβάρα της νέας εποχής καλώντας τις παράλληλα να κλείσουν τα αυτιά τους στις φωνές του διχασμού και της όξυνσης και ενωμένοι όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον.