Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε την επαναλειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολών για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας,

από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Ειδικά για τα Ωδεία επιτρέπει και τη διεξαγωγή μαθημάτων κρουστών οργάνων, τυμπάνων και φωνητικής. Δεν επιτρέπεται ακόμη η ψαλμωδία Βυζαντινής Μουσικής και τα μαθήματα πνευστών. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίζεται η επαναλειτουργία του Ωδείου, της Σχολής Χορού και του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών του Δήμου μας για όλες τις ηλικίες και η έναρξη των μαθημάτων κρουστών, τυμπάνων και φωνητικής. Οι γονείς πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι Σχολές μας θα λειτουργούν με την εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας και υγιεινής που επιβάλλουν οι οδηγίες των αρμοδίων οργάνων και η παραμονή όλων στον χώρο των Σχολών θα είναι απολύτως ασφαλής.