Με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8 ου Δημοτικού Σχολείου

θα θέλαμε να διαμηνύσουμε και να διαβεβαιώσουμε τους δημότες μας ότι τα παιδιά, η εκπαίδευσή τους και τα σχολεία είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής όχι μόνον διότι πιστεύουμε ότι το μέλλον μιας πόλης είναι τα παιδιά της αλλά και γιατί αισθανόμαστε ότι όλα τα παιδιά της πόλης μας είναι και δικά μας παιδιά. Γι’ αυτό και ο Δήμος καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες ώστε να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο στα σχολεία με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο. Γνωρίζουμε, επίσης πολύ καλά, τα βάρη των γονέων και τον καθημερινό τους αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών τους και η οποιαδήποτε πιθανή οικονομική τους επιβάρυνση για τις ανάγκες των σχολείων μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Στο πλαίσιο αυτό έχει διασαφηνιστεί από τη Δημοτική Αρχή να μην ζητηθεί ή καταβληθεί ούτε ένα ευρώ από τους γονείς για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων. Αυτό είναι υποχρέωση είτε των Διευθυντών από τα χρήματα που διαθέτει το ίδιο το σχολείο είτε της Σχολικής Επιτροπής είτε του Δήμου είτε της Πολιτείας, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, τη φύση του προβλήματος και το κόστος. Η δημιουργία εντυπώσεων περί αδιαφορίας του Δήμου ή των Σχολικών Επιτροπών και η παραταξιακή λογική κάποιων Συλλόγων ούτε βοηθούν το σχολείο ούτε δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον γι’ αυτό. Ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργεί ούτε με τη λογική του κάθε Συλλόγου ούτε κάνοντας τα σχολεία πεδία παραταξιακών αντιπαραθέσεων. Έχοντας, εκ του θεσμικού του ρόλου, την ευθύνη τους, οφείλει να λειτουργεί με σοβαρότητα, οργανωμένα και με προγραμματισμό.