Το αυτοτελές τμήμα του δημάρχου εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει

ως επιτυχία στο λαό της Αγίας Βαρβάρας τη διατήρηση των ίδιων δημοτικών τελών για το 2021.
Κατά τη δημοτική αρχή, όταν η πραγματικότητα δε συμφωνεί μαζί της τόσο το χειρότερο για την
πραγματικότητα.
Για να δικαιολογήσει την επιλογή αυτή, ισχυρίζεται ότι το 2021 θα μειωθούν τα έσοδα του Δήμου
από τα ανταποδοτικά τέλη όπως και τα γενικότερα έσοδα λόγω κορωνοϊού.
Για τα γενικότερα έσοδα, ήδη ο δήμος έχει επιδοτηθεί, μόνο από το υπουργείο εσωτερικών, με
περίπου 200.000 ευρώ και με περίπου 500.000 ευρώ για πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επί πλέον ο δήμος δεν έχει λάβει καμία ειδική μέριμνα – εκτός από εκείνες που επιβάλλει η
πολιτεία - για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την πανδημία.
Όσο για τα ανταποδοτικά τέλη η δημοτική αρχή δηλώνει ότι θα μειωθούν ή θα συμβάλουν
ελάχιστα στην αύξηση των εσόδων. Κι αυτό γιατί ισχυρίζεται ότι δηλώθηκαν από τους δημότες
«μόνο 25.000 ΝΕΑ τετραγωνικά μέτρα και αφορούν σε 3.000 δηλώσεις». Ο ισχυρισμός όχι μόνο
δεν ευσταθεί, αλλά αντιθέτως ο δήμος θα ωφεληθεί αφού θα αυξήσει τις εισπράξεις του κατά
495.000 ευρώ περίπου.
Τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου για τα τέσσερα (4)
τουλάχιστον τελευταία έτη είναι αδιάψευστα. Το σύνολο του εμβαδού που υπόκεινται σε τέλη
καθαριότητος και φωτισμού μέχρι και το 2020 ήταν 1.254.745 τ.μ. ενώ για το 2021 θα είναι
1.540.245 τ.μ. Αυξάνονται δηλαδή κατά 285.500 τ.μ. περίπου.
Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
- Από πού προήλθε αυτή η τεράστια αύξηση των τετραγωνικών μέτρων μέσα σε ένα έτος αν όχι
από τις δηλώσεις των νοικοκυριών της πόλης μας;
- Η αύξηση αυτή δεν μεταφράζεται σε επί πλέον έσοδα 492.536 ευρώ, αφού παραμένουν ίδια τα
δημοτικά τέλη; Σε αυτά τα τετραγωνικά δεν κάνει τις προβλέψεις του ο Δήμος;
- Γιατί πρέπει να επιβαρύνονται ακόμη τα συνεπή νοικοκυριά και δεν πρέπει, επί τέλους, να
επιβραβευθούν, για τη συνέπειά τους, με μείωση των δημοτικών τελών;
- Δεν έχει ηθική υποχρέωση απέναντί τους ο Δήμος;
Μπορεί να μας απαντήσει το αυτοτελές τμήμα του δημάρχου; !!!!
Τέλος η πολιτική των μειώσεων των δημοτικών τελών που υποστηρίζει η παράταξή μας – και
πολλοί άλλοι δήμοι εφαρμόζουν – θα έπρεπε να είναι επιλογή της δημοτικής αρχής, αν ήθελε
πραγματικά να είναι κοντά στους πολίτες, και όχι να εφευρίσκει τερτίπια για να διατηρήσει τις
υψηλές επιβαρύνσεις.
Υ.Γ. Παραθέτουμε κατωτέρω, προς απόδειξη των ισχυρισμών μας, σχετικό πίνακα με τα στοιχεία
από τις εισηγήσεις των τεσσάρων τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019, 2020) της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου για τα Δημοτικά τέλη.