Ο κ. Μίχος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2019, ζήτησε από το σώμα να γίνει έλεγχος των οικονομικών του Δήμου και της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.

από ορκωτούς ελεγκτές για να αποτυπωθεί η οικονομική κατάσταση κατά την 31η Αυγούστου 2019, τελευταία μέρα της θητείας του πρώην Δημάρχου κ. Καπλάνη. Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης. Στο παρελθόν, με δημόσιες παρεμβάσεις μου, είχα αναφερθεί στην οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά την αποχώρηση του κ. Μίχου το 2009 και στα ελλείμματα που άφησε. Τα στοιχεία αυτά επιχείρησε να τα αμφισβητήσει με απειλές και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Για το λόγο αυτό, κατά την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζήτησα να επεκταθεί ο έλεγχος, από τους ίδιους Ορκωτούς Ελεγκτές ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο, και για την περίοδο της παράδοσης του κ. Μίχου το 2009. Είναι δικαίωμα των Δημοτών να γνωρίζουν την πραγματικότητα, όχι από τους δικούς μου ισχυρισμούς ή εκείνου, αλλά από όργανα της επιθυμίας του κ. Μίχου.

Τελικά διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις:

Η πρώτη προβλέπει έλεγχο μόνο για την περίοδο του κ. Καπλάνη, την οποία ψήφισε η παράταξη του κ. Μίχου και του κ. Βασιλάκου και η δεύτερη, να γίνει έλεγχος για την περίοδο του κ. Καπλάνη αλλά και για την οικονομική κατάσταση που άφησε ο κος Μίχος το 2009, όταν αποχώρησε από το Δήμο. Την πρόταση αυτή ψήφισαν οι παρατάξεις της κ. Καρανάσιου, του κ. Καπλάνη και του κ. Γιάγκα.

Ο κος Μίχος δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τους ισχυρισμούς του. Φαίνεται ότι φοβάται την επισημοποίηση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και αποφεύγει τον έλεγχο. Θέτω λοιπόν υπ’ όψη των Δημοτών τα στοιχεία που κατέθεσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα οποία δεν μπόρεσαν να τα αντικρούσουν.

Εικόνα της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου κατά την εναλλαγή των διοικήσεων όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα και ισολογισμούς:

1. Το 1994 ο κ. Μίχος παραλάβατε από τον τότε Δήμαρχο Μήτρο Σουλιμιώτη μηδενικά ελλείμματα και υπόλοιπο δανείων στο Τ.Π.Δ. ποσό 28.888.750 δρχ. ή 84.779,90 ευρώ

2. Το 2009, όταν έγινε η μεταβίβαση της διοίκησης από τον κ. Μίχο στον κ. Καπλάνη, το συσσωρευμένο έλλειμμα ήταν 7.075.415,30 Η ζημιά εκείνης της χρονιάς ήταν 598.860,31 Ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις έφτασαν στο ποσό των 8.648.877,97 Οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις έφτασαν τα 2.714.788,52 Ευρώ. (Χρωστούσαμε άμεσα σε Προμηθευτές 1.476.994,26, σε φόρους και Τέλη 66.495,10, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 901.510,93, σε άλλες υποχρεώσεις 60.181,32, και σε διάφορους Πιστωτές 209.606,94) Σύνολο Υποχρεώσεων (Μακροχρόνιων και Βραχυχρόνιων) 11.363.666,49 Ευρώ Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το 2011 ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ήταν στους Υπερχρεωμένους Δήμους, ένα βήμα πριν την επιτήρηση γιατί το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων έφτανε το 143% των τακτικών επιχορηγήσεων.

3. Το 2017, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, εμφανίζει συσσωρευμένες ζημιές της τάξης των 9,227,342,22 ευρώ. και οι δανειακές υποχρεώσεις έφταναν τα 5.881.575,14 ευρώ, Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 2.029.051,92 Σύνολο υποχρεώσεων (Μακροχρόνιων και Βραχυχρόνιων) 7.910.627,06 Μείωση υποχρεώσεων κατά 3.453.039,44 .

Σημ: Δεν περιλαμβάνονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Δημοτικής Επιχείρησης. Για το έτος 2018 και 2019 δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία.

Μιχάλης Γιάγκας

Δημοτικός Σύμβουλος,

Επικεφαλής Συνδυασμού «Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ»