Κύριε Μίχο,
ανταποκρινόμενος στην δημόσια πρόσκληση - πρόκλησή σας, κατά την συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2022, για ανοικτή συζήτηση για τα
προβλήματα της πόλης,

Αποδέχομαι την πρόσκληση - πρόκληση και σας καλώ

να προχωρήσετε στη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης με όποιο τρόπο επιλέξετε,
(τηλεοπτική, στο κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», σε πλατεία κλπ).
Η συζήτηση προτείνω να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής θέματα:
- Οικονομική κατάσταση στο Δήμο
- Έργα στη πόλη (Πάνθεον, Βιοχρώμ, 668 & 669 οικόπεδα, Πλατείες και Παιδικές
χαρές, Γήπεδο, Πράσινη Γειτονιά, Κάτω Αγία Βαρβάρα κλπ)
- Ανταποδοτικά τέλη, Προγράμματα ανακύκλωσης – Βιοαπόβλητα.
- Κλείσιμο ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
- Γυμναστήριο 1 ου Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας.
- Διαφάνεια: Αναθέσεις, Προσλήψεις, Αξιοκρατία, Μεροληπτικές συμπεριφορές
- Αντιμετώπιση συλλογικοτήτων (Σωματεία, Ενώσεις, Συλλόγους, ΕΔΟΚ κλπ),
Διχαστικές συμπεριφορές
- Αντιμετώπιση Πανδημίας (Κορονοϊού)
- Λειτουργία οργάνων Διοίκησης (Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπές)
- Τέλος, κάθε άλλο θέμα που εσείς προτείνετε.
Η συζήτηση να γίνει με ίσους όρους και με συντονιστή κοινής αποδοχής.
Αν και η πρόσκληση – πρόκληση απευθύνθηκε σε μένα, η συζήτηση μπορεί να γίνει
ή μόνο μεταξύ μας, ή για λόγους δημοκρατικής ευαισθησίας με τη συμμετοχή και
των άλλων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναμένω την απάντησή σας για τα περαιτέρω.

Μιχάλης Γ. Γιάγκας
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της παράταξης «Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ»